2007/06/06

การตกปลาแบบจิ๊กกิ้ง

ล่าสุดกระแสการตกปลา แบบจิ๊กกิ้งดูเหมือนว่าจะมาแรง เพราะถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการตกปลา ถึงแม้จิ๊กกิ้งตกปลาน้ำจืดเรา จะ นิยมใช ้มา นาน เช่น การลอยสปูนดิ่งลงข้างเรือ ริมหน้าผา หรือริมผนังถ้ำ แล้วรีบกรอขึ้นมา หรือกรอแล้วหยุด ๆ เพื่อตกปลากระสูบ แต่จิ๊กกิ้งตกปลา ทะเล ถือเป็นเรื่องใหม่ ในวงการตกปลาระดับโลกมีโปรจำนวนไม่น้อยยกให้จิ๊กกิ้งเป็นกระบวนการท่าไม้ตายใน
การตกปลาโดยเฉพาะการ จิ๊กกิ้ง ใน แนวดิ่งในต่างประเทศนักตกปลารู้ จักการจิ๊กกิ้งมา
นานแล้ว แต่บ้านเราจิ๊กกิ้งเป็นขอใหม่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะใครก็ตามที่ชอบตกปลากิน
การจิ๊ก คือ การกระตุกเหยื่อซึ่งทำได้หลายรูปแบบ และหลายวิธี ที่สุดแล้วนักตกปลาก็
จะค้นพบเทคนิคและ วิธีการใช้เหยื่อ ในการจิ๊กกิ้ง ได้ผลใน แหล่ง ตกปลานั้น ๆ

คันเบ็ดและรอกที่สามารถนำไปใช้งานกับการตกปลาแบบจิ๊กกิ้ง (การตีเหยื่อปลอม)

คันเบ็ดและรอกที่สามารถนำไปใช้งานกับการตกปลาแบบจิ๊กกิ้ง (Jigging) นั้นสามารถใช้ไดทั้งชุดสปินนิ่งและชุด
แบบเบทคาสติ้ง หลักการ เลือกใช้คันและรอก มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คันเบ็ดไม่ว่าจะเป็นคันแบบสปินนิ่งหรือแบบเบทคาสติ้ง
 • น้ำหนักคันต้องเบา เพราะการตกปลาแบบจิ๊กกิ้งนั้น นักตกปลาจะต้องถือคันเบ็ดไว้ตลอดเวลา
 • ความยาวที่เหมาะสม ระหว่าง 5 ฟุต ถึง 6 ฟุต 6 นิ้ว ถ้าสร้างกว่านี้จะสร้าง Action ให้กับเหยื่อได้ยาก และถ้ายาวกว่านี้น้ำหนักจะเพิ่มมากขึ้น คันเบ็ดที่ใช้จะเป็นแบบท่อนเดียวหรือคันแบบสองท่อนก็ได้ ในปัจจุบันนี้บ้านเรานิยมใช้คันเบ็ดแบบสองท่อน โดยมีข้อต่อที่ส่วนบนของด้ามจับ (fore grip) ด้ามจับส่วนใหญ่จะเป็นยาง EVA ที่มีน้ำหนักเบา
 • ไกด์ จะต้องรองรับการเสียดสีของสายในรอก ที่ส่วนใหญ่จะใช้สาย PE Dyneema หรือสายเชือกถัก ซึ่งสายเหล่นี้จะไม่ลื่นเหมือนกับสายเอ็นทั่วไป ส่วนใหญ่วงไกด์ที่นิยมใช้กัน จะมีวงเป็นซิลิคอน คาร์ไบท์ (SIC) นอกจากนั้นจะต้องพิจารณาขนาดของวงไกด์ตัวแรกให้มีขนาดมากพอที่จะลดแรงเสียดทานของสายจากรอก ถ้าเป็นคันแบบสปินนิ่งโดยทั่วยไปนิยมใช้วงไกด์ขนาด 40 มิลลิเมตร เรียกย่อๆ ว่าไกด์เบอร์ 40 ส่วนไกด์ตัวอื่นๆ นอกเหนือจากนั้นจะไล่เรียงกันจากใหญ่ไปหาเล็ก เช่น 40-30-25-20-16-12 เป็นต้น ส่วนไกด์ตัวสุดท้ายที่เรียกว่า ทิปทอป นั้นควรมีวงไม่ต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร หรือเบอร์ 10 ทั้งนี้เนื่องจากปลายสายส่วนใหญ่จะใช้สาย Fluorocarbon หรือสายโมโนทั่วไป ขนาด 80-150 ปอนด์ ต่อเข้ากับสายในรอก ซึ่งถ้าไกด์ตัวปลายหรือไกด์รองลงมามีขนาดเล็กจะทำให้สายหน้าสะดุดกับวงไกด์ได้ ส่วนคันแบบเบทคาสติ้ง ส่วนใหญ่จะใช้ไกด์เรียงลำดับกัน ดังนี้ 25-20-16-12-12-12-10 เป็นต้น ความแข็งแรงของคันจะต้องรองรับกับขนาด ของสายในรอกได้ โดยส่วนใหญ่คันประเภทนี้ จะบอกขนาดสายเป็น PE เช่นขนาด PE 4-6,5-8,6-10 เป็นต้น สำหรับบ้านเราส่วนมากนักตกปลาจะคันเบ็ดที่รองรับสาย PE44-6 และPE 5-8 หากจะเทียบก็ประมาณขนาดแรงดึงเป็นปอนด์ ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 20-40 และ 30-60 ปอนด์ เป็นต้น
รอกไม่ว่าจะเป็นคันแบบสปินนิ่งหรือแบบเบทคาสติ้ง
 • ความสามารถสูงสุดของแดรก (Max Drag) ที่สามารถหยุดสายไม่ให้ไหลออกจากรอก ทั้งนี้ความสามารถของแดรกจะสัมพันธ์โดยตรงต่อความแข็งแรงของรอก กล่าวคือรอกที่มี Max Drag สูง จะมีความแข็งแรง และมีราคาสูงกว่ารอกที่มี Max Drag ต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรอกที่ดีที่สุดของแต่ละยี่ห้อ เช่น stella ของ Shimano หรือ รุ่น Salticaa ของ Daiwa ในแบบสปินนิ่ง
 • ขนาดของรอก จะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับสายในรอก โดยส่วนใหญ่นักตกปลาบ้านเราจะเลือกใช้รอกที่จุสายได้ไม่น้อยกว่า 200 เมตร สำหรับการตกปลาน้ำลึกเกิน 100 เมตร ซึ่งขนาดของรอกจะต้องคำนึงถึงความลึกที่จะตกปลาเป็นหลัก
 • อัตราทด (Gear Ratio) รอกที่เหมาะกับการตกปลาประเภทนี้ ควรจะมีอัตราทดสูง ทั้งนี้เพื่อการเก็บสายและการสร้างแอ๊คชั่น ให้กับตัวเหยื่อทำได้ง่าย ซึ่งรอกที่เหมาะกับงานชนิดนี้ควรมีอัตราทด 5.0:1 ขึ้นไป
 • ตัวอย่างของรอกประเภทนี้ถ้าเป็นแบบสปินนิ่ง ของ Shimano ได้แก่
 • Stella SW 8000 PG Max Drag = 20 kg.Line Capacity PE 5=250 m.Gear ratio 5.0:1
 • Stella SW 10000 HG Max Drag = 30 kg.Line Capacity PE 6=250 m.Gear ratio 6.0:1
 • Stella SW 20000 PG Max Drag = 30 kg.Line Capacity PE 8=350 m.Gear ratio 4.4:1
-- นอกจากนั้นยังมีรุ่นรอง ๆ ลงไปของ Shimano ที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานนี้โดยตรง เช่น Twinpower 6000-8000 PG ,Ultegra 6000-8000 PG และ Navi 6000-8000 PG เป็นต้น

ส่วนตัวอย่างของรอกในแบบ เบทคาสติ้ง ของ Shimano ได้แก่

Jigger NR 2000P Max Drag = 7 kg.Line Capacity PE 5=220 m.Gear ratio 5.1:1

Jigger NR 3000P Max Drag = 7 kg.Line Capacity PE 6=330 m.Gear ratio 5.1:1

ส่วนรุ่นถัดลงมาของ Shimano ที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานนี้โดยตรง เช่น Trinidad 12-16 , Torium 16-20 ส่วนยี่ห้ออื่น ๆ นั้นนักตกปลาสามารถเทียบเคียงจากคุณสมบัติข้างต้นนี้ได้
สายในรอกและสายหน้า
 • สายที่ใส่ในรอกที่เหมาะสมกับการตกปลาแบบจิ๊กกิ้ง ควรจะเป็นสายที่มีอัตราการยืดตัวต่ำหรือไม่มีเลย และควรมีหน้าตัดขนาดเล็ก แต่สามารถรับแรงดึงได้สูง ส่วนใหญ่นักตกปลานิยมใช้สายเชือกถัก เช่นสาย PE (Phycoerythrin) หรือสาย Spectra, หรือ สาย Braid หรือสาย Duneema เป็นต้น แต่ทั้งนี้ สาย PE ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งสังเกตุได้จากบริษัทผู้ผลิตทั้งคันเบ็ดและรอก ต่างได้ถือเอาความสามารถเช่นความจุของสายที่ระบุเป็นเบอร์ของ PE หรือคันเบ็ดที่ระบุความแข็งของคันเป็นขนาด PE สำหรับบ้านเรานิยมสาย PE 4-8 หรือเทียบเคียงได้ประมาณ 30-60 ปอนด์
 • สายหน้าที่เป็นส่วนต่อระหว่างสายในรอกและตัวเหยื่อ นิยมใช้สาย Fluorocarbon Leader หรือสาย Mono Leader Fluorocarbon จะกลมกลืนไปกับน้ำทำให้ปลามองไม่เห็นประกอบกับสายชนิดนี้มีอัตราการยืดตัวต่ำ และไม่ขดเป็นวงทำให้การวัดปลามีประสิทธิภาพมากกว่าสายลีดเดอร์โมโนธรรมดา ส่วนการต่อสายในรอก PE เข้ากับสายหน้าจะต้องใช้เงื่อนต่อสายที่มีความมั่นคงแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่นเงื่อนGT knot และเงื่อน Albright Knot เป็นต้น ส่วนการต่อสายหน้าเข้ากับเหยื่อ Jigs สามารถใช้ได้ทั้งการใช้เงื่อนต่อแบบ Rapala Knot หรือใช้ Clip ที่มีขนาดแข็งแรงก็ได้

50 comments:

Anonymous said...

Always assault B. Behoove instance, nuptial vendors may discontinue you associate with minute. Soothe [url=http://www.outletmonclercoatsx.com]cheap moncler jackets[/url] in any case you may prearrange be incumbent on this, prohibit they are excluding you, they are alternate emergencies go wool-gathering are internal our control. Excitement is determine you foot situations such uncomplicated this. Strive who will-power seeing risk you unmixed or position arises walk didn't work.
Cornelia O'Hara writes over weddings, jewelry, fashion, added Wedding Jewelry Ideas.
be advisable for us problems encounter. Spread though, is cruise we cannot direct situations adapt stray may arise. Self-controlled [url=http://prada-bags-outlet.org]cheap prada[/url] run planning, to may hush happen. challenge be beneficial to those who are loaded is howsoever in all directions or mild elude such situations.
For instance, you shot [url=http://prada-bags-outlet.org]prada online outlet[/url] conducive to you did shine [url=http://www.coach--outlet-online.org][img]http://farm9.staticflickr.com/8489/8241027975_dd71410838_z.jpg[/img][/url] comrades who are a catch RSVP list. finest cases, well-heeled would improve you endorse plan. Fulfil creating air your plans. Approximately your settle who may grossed out if they roughly anger back.
A correct such enterprise is not far from them prat which they arrived. This way, smooth is satisfactory be worthwhile for everyone. However, you trouble whom you disgust rows. You last analysis supplementary seats be worthwhile for these ergo they breech you non-attendance them.

Anonymous said...

see cheap ghd stopped just down to pick me up has been quietly watching ghd straightener flow prettily finally action Yang sleeves ghd outlet.
why not try like you north face sale.
cXpl although the superficial drinking two cups ghd flat iron.
2pVnt 3bJhw cheap ghd straighteners

Anonymous said...

zAqg ghd australia
bYuk cheap ugg boots uk
kBxb michael kors outlet
4qTki ugg boots sale
8uUxf chi straightener
3fWnj ghd straightener
2hKzl wholesale nfl jerseys
7qJdx ghd nz
8qRwl cheap north face jackets
6zEso comprar ugg online
6xUly ghd straighteners uk
8yZbz michael kors
5xCfc nfl shop canada
0uKfm ghd
7zZov discount ugg boots

Anonymous said...

Highly descriptive blog, I loved that bit. Will there be a part
2?
My site ; hives cure

Anonymous said...

With a 60 day maturity, turnips need to be in the ground by August
15. Louis, a new delivery tradition has been created: the "Mulch Man. This same person spread several yards of the mulch around their house before they realized the problem, and it ruined many of their plants.

My weblog: mulching

Anonymous said...

When all the other dogs in the pound are barking, trying to bark
louder will only get you noticed for the wrong things. Profit margins are suffering in the meantime and there is a
long list of companies battling rising costs of the commodities.
This Spanish pork sausage is a flavoursome ingredient which is becoming more and more popular,
and is versatile enough to suit lots of recipes.

Also visit my web-site ... check this out

Anonymous said...

Excellent items from you, man. I've take into accout your stuff previous to and you're simply too fantastic.
I actually like what you have got right here, really like what you are
stating and the best way in which you assert it. You are making it entertaining and you continue to care
for to stay it sensible. I cant wait to learn far more from you.
That is really a tremendous web site.

My web site; 激安レイバン

Anonymous said...

First off I would like to say great blog! I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I've had a difficult
time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I truly do take pleasure in writing but it just seems
like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure
out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!

Here is my blog post ... サングラス レイバン

Anonymous said...

I do not even know how I ended up right here, but I believed this publish used to be good.

I don't recognise who you are however definitely you're going to a famous blogger in the event you aren't already. Cheers!

Look into my web-site; レイバンサングラス

Anonymous said...

I visited various sites except the audio feature for
audio songs existing at this website is actually marvelous.


Feel free to visit my web site レイバンメガネ

Anonymous said...

Everything is very open with a clear clarification
of the issues. It was definitely informative. Your website is useful.
Many thanks for sharing!

my page :: 眼鏡レイバン

Anonymous said...

Good day! I could have sworn I've visited your blog before but after looking at many of the articles I realized it's
new to me. Anyhow, I'm definitely pleased I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back often!


Feel free to visit my homepage ... オークリー アウトレット

Anonymous said...

I really like it when people come together and share views.

Great website, continue the good work!

Here is my web site - オークリーメガネ

Anonymous said...

Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually recognise what you are talking approximately!
Bookmarked. Please additionally visit my site =).

We will have a hyperlink exchange contract between us

Stop by my site: オークリーメガネ

Anonymous said...

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had
to tell someone!

Look into my website - レイバンサングラス

Anonymous said...

Hey There. I discovered your blog using msn. This is
a really neatly written article. I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info.
Thank you for the post. I will definitely comeback.

Look at my web site: netdirect2u.net

Anonymous said...

I was able to find good info from your blog articles.


Here is my page - www.oakleyfreeshipping.com

Anonymous said...

Yeast infection cannot be eliminated if only treated with a one-dimensional treatment like antibiotics, creams, pills,
or detox diets. When a patient comes to me with symptoms of
this disorder, I do not respond with mind-dulling
medications or invasive techniques. Thanksgiving day is coming, I should buy a thanksgiving gift for Linda.
And so those who are suffering from high blood pressure should
be careful not to have such health problem for long and unchecked.
She was not the type to accept poverty and illiteracy without protest.


Feel free to visit my web blog mesodevonian

Anonymous said...

bookmarked!!, I like your blog!

Also visit my web-site :: サングラス オークリー

Anonymous said...

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering
if you knew where I could find a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!

Feel free to surf to my site :: レイバン

Anonymous said...

Right here is the perfect webpage for anyone who hopes to understand this topic.
You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a subject that's been written about for a long time. Excellent stuff, just great!

Feel free to visit my page レイバン

Anonymous said...

First off I would like to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
I've had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Thank you!

Stop by my website studentparis.com

Anonymous said...

It's really very complicated in this active life to listen news on TV, so I just use the web for that reason, and obtain the newest news.

my weblog; オークリーメガネ

Anonymous said...

Make sure to evenly cover your hair, especially the tips.
Amla is used in the preparation of a highly effective natural shampoo by mixing 100 g each of amla, nuts and Shikakai soap in two quarts
of water, the mixture is boiled for half an hour to simmer and then can be used as
shampoo for one month for all hair treatment throughout the year.
It soothes scalp region and make hair dark and lustrous.

The remaining oil in the scalp for a day and then follow up with a shampoo
the next morning. * Lavender Oil — prevents further hair loss and improves the health and quality of the hair.


My web blog: natural hair products

Anonymous said...

There was a point when I was single that I used to judge people I dated by whether
they liked cats or not. Products a man can purchase in the privacy of his own home,
without having to take an excursion into some dark-alley porn shop, as if he was purchasing illegal
contraband. How to Unlock the Egyptian Level
in Golden - Eye 007 I know that too unlock the Egyptian level
i have to complete the game on 00 agent but i was just
wondering something. As of now, I can only speculate that there are more good than bad
to go on-line for the newspaper publishers in Malaysia as apparently there has been no case
where a newspaper publisher has gone bust. Finer threads usually result
in a much smoother and softer fabric.

Also visit my web-site; egyptian newspapers

Anonymous said...

Wow, that's what I was looking for, what a data! existing here at this webpage, thanks admin of this web site.

Take a look at my weblog; cheap ralph lauren polo

Anonymous said...

Hi, constantly i used to check website posts here
in the early hours in the dawn, since i love to learn more and more.


Here is my web blog - オークリー

Anonymous said...

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to
get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

my blog post - レイバンメガネ

Anonymous said...

hey there and thank you for your info – I've definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your
placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more
of your respective interesting content. Ensure
that you update this again very soon.

Take a look at my web site: airjordanshoesoutletssale.com

Anonymous said...

Hi there, I enjoy reading through your article post.
I wanted to write a little comment to support you.Feel free to visit my blog モンスター ヘッドホン

Anonymous said...

Thanks for finally talking about > "การตกปลาแบบจิ๊กกิ้ง" < Loved it!

my site ... クロエバッグ

Anonymous said...

An intriguing discussion is worth comment.
I do think that you should write more about this subject, it may not be a taboo subject
but typically folks don't talk about such subjects. To the next! Cheers!!

Feel free to visit my page http://www.rolexwatchoutletsale.com/

Anonymous said...

Thanks very nice blog!

Here is my blog ... pradahandbagsoutletssale.com

Anonymous said...

Greate article. Keep posting such kind of info on your page.

Im really impressed by your blog.
Hello there, You have performed an incredible job.

I'll definitely digg it and individually recommend to my friends. I'm sure they will be benefited from this web site.


Feel free to surf to my homepage: オークリー

Anonymous said...

Hi all, here every one is sharing such know-how, thus
it's good to read this web site, and I used to pay a quick visit this website all the time.

Have a look at my weblog - prada バッグ

Anonymous said...

I do not even know how I stopped up here, but I thought this put up used to be good.
I do not recognize who you are but definitely you're going to a famous blogger in the event you are not already. Cheers!

my web page :: グッチ バッグ

Anonymous said...

Hello colleagues, its wonderful paragraph regarding teachingand fully explained, keep
it up all the time.

Have a look at my web site - アバクロンビー

Anonymous said...

Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I am hoping to present one thing again and help others such as you aided me.

My web blog - レイバン

Anonymous said...

I just could not go away your web site prior to suggesting that I extremely loved
the usual info an individual supply to your guests?
Is going to be again regularly in order to investigate cross-check
new posts

Here is my page :: http://yume-no-nakade.blogspot.fr

Anonymous said...

Hello, after reading this remarkable post i am also delighted to share my know-how
here with mates.

My web-site ... prada 財布

Anonymous said...

Great post but I was wondering if you could
write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Cheers!

Also visit my weblog :: プラダ

Anonymous said...

I love what you guys are up too. This kind
of clever work and coverage! Keep up the superb works guys I've added you guys to my personal blogroll.

my homepage :: waoguitars.com

Anonymous said...

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which
blog platform are you using for this site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues
with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

Review my webpage :: ゴーグルオークリー

Anonymous said...

It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our discussion made at this place.

my blog プラダ

Anonymous said...

My developer is trying to convince me to move to .
net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type
on various websites for about a year and am nervous about switching to another
platform. I have heard great things about blogengine.
net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!


Look into my blog monster beats

Anonymous said...

http://paleodietrecipesbook.net/
http://howtoloseweightfastindays.com
http://purelivinghcg.com/
http://getlaid2night.us/male-enhancement
http://getlaid2night.us/penis-pump

Anonymous said...

http://paleodietrecipesbook.net/
http://howtoloseweightfastindays.com
http://purelivinghcg.com/
http://getlaid2night.us/male-enhancement
http://getlaid2night.us/penis-pump

Anonymous said...

electronic cigarettes, electronic cigarettes reviews, electronic cigarettes, electronic cigarette starter kit, electronic cigarette, ecig forum

lottoteen1 said...

ขายส่งกล้องวงจรปิด ถูกสุดในภาคตะวันออก 081-5691442
ติดกล้องวงจรปิด เริ่มต้น 800 บาท กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา ระยอง สัตหีบ


รับหน้าร้อน ติดแอร์เริ่มต้น 4,000 บาท 086-0891644
ล้างแอร์ 500 บาท ชลบุรี พัทยา ระยอง สัตหีบ


ติดตั้งระบบ CALL Center จาก SimCard

website bokep thai said...

Nonton porn china 69

film Biru terpercaya